Garage och p-platser

Garage och P-platser

Det finns garageplatser och P-platser att hyra i föreningen. De flesta har eluttag för motorvärmare (Manual för motorvärmare). Garage och parkering är endast avsedda för föreningens medlemmar och det kan vara kö till dessa. Är du intresserad av att hyra P-plats eller garage, kontaktar du ordförande Kristina Schlytern (076 019 66 63).

Generellt ang parkering i området.

För boende och gäster finns avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför Gösta Wahlströms väg 14-20. Parkeringen är gratis i 1 timme med p-skiva, i övrigt avgift enligt taxan på parkeringsautomaten. Boendetillstånd måste alltid finnas väl synligt i framrutan. Parkeringsförbud gäller på all övrig gatumark i området.