Garage och p-platser

Garage och P-platser

Det finns garageplatser och P-platser att hyra i föreningen. De flesta har eluttag för motorvärmare (Manual för motorvärmare)

För gäster finns avgiftsbelagda P-platser utmed Gösta Wahlströms Väg. Dessa platser kan användas av boende för av-och pålastning under kortare stunder, men är i första hand avsedd för besökande och service. Det kan vara kö till föreningens P-platser och garage. Garage och parkering är endast avsedda för föreningens medlemmar.

Är du intresserad av att hyra P-plats eller garage, kontaktar du Birger Lisshagen.